Na Okoř je cesta… údolím Zákolanského potoka

Okoř_Václav Bacovský03

Dominuje krajině, i když jako jeden z mála českých hradů nestojí Okoř na vrcholu. Vede k němu příjemná procházka po značené trase údolím Zákolanského potoka. Jako výchozí bod můžete zvolit hradiště Budeč s nejstarší stavbou na našem území.

Hradiště Budeč kdysi patřilo k největším a nejstarším přemyslovským opěrným bodům a mezi všemi našimi hradišti má neobvyklé postavení. V jeho areálu se totiž nachází nejstarší používaná stavba v českých zemích. Tou je rotunda sv. Petra a Pavla, kterou nechal postavit kníže Spytihněv. Ve 12. století k ní přibyla románská věž se sdruženými okny a později také presbytář se sakristií. Kromě rotundy se v Budči dochovaly zbytky mohutného opevnění, dlážděný chodník i hroby, odkryté při rozsáhlém archeologickém výzkumu. Význam hradiště stoupl v 19. století v době národního obrození, které se často obracelo k místům svázaným s počátky českých dějin. Zde se údajně v latinské škole vzdělával sv. Václav a zřejmě tu pobývala i jeho matka Drahomíra.

Po načerpání přemyslovské atmosféry se vydejte na nádhernou procházku údolím Zákolanského potoka až na Okoř. Stále vás povede červeně značená turistická trasa. Doprovázet vás bude šumění potoka a výhledy do krásné přírody. Půjdete proti proudu a po vaší levé ruce se bude rozprostírat přírodní památka Kovárské stráně s významným zastoupením teplomilných rostlin. Budete míjet dva mlýny, Nový a Dolský, a také působivý železniční viadukt se dvěma vysokými oblouky.

Okoř_Václav Bacovský02

Po přibližně 6 km se před vámi ukáže vysoká věž a pod ní rozvaliny zříceniny majestátního hradu Okoř. Dnes ji kromě torza věže tvoří ruiny raně gotické kaple, valy a příkopy z původní předsunuté bašty a také zbytky polokruhové bašty s původními střílnami. Někdejší mohutný hrad byl postaven ve 14. století, později proměněn na renesanční zámek a prošel i barokní přestavbou. Fresky v raně gotické kapli si už dnešní návštěvníci musejí z náznaků jen domýšlet. Sklepení hradu sloužilo potřebám pivovaru, který vyrostl v podhradí. V létě se na Okoři konají různé kulturní akce jako šermířská vystoupení, festivaly a oblíbené koncerty.

Nechcete-li se protentokrát vydávat dál, můžete využít pohodlného autobusového spojení do Prahy. V takovém případě jako začátek celé trasy zvolte obec Zákolany, kam jezdí autobus a vlaková zastávka leží necelý kilometr od budečského hradiště. Jako bonus si díky pamětní desce na domě poblíž náměstí připomenete, že se v Zákolanech narodil československý prezident Antonín Zápotocký.

 

Více výletů najdete na www.strednicechy.cz

 

Foto: Václav Bacovský

seznam článků