FOTOGALERIE

Co to je?

Fotogalerie obsahuje fotografie spolu s dalšími údaji. Fotogalerii vždy vlastní jeden uživatel a může ji připojit k libovolnému počtu zážitků.
zážitek - údaje o fotogalerii

1. Název fotogalerie

Názvy fotogalerií jsou vždy oranžovou barvou.

2. Upravit

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník fotogalerie upravit informace o fotogalerii.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem fotogalerie.

3. Smazat

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník fotogalerie smazat fotogalerii.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem fotogalerie.

4. Ikonky

Vrchní ze tří ikonek určuje, do jaké kategorie fotogalerie spadá.
Prostřední ikonka zobrazuje, jestli je potřeba autorizace vlastníka fotogalerie, pokud chceme fotogalerii připojit k nějakému zážitku.
Poslední signalizuje, že je fotogalerie privátní.

5. Portrét vlastníka

Portét uživatele, který vlastní fotogaflerii

6. Vlastník

Zobrazuje, kdo fotogalerii založil a je jejím vlastníkem.

7. Údaje fotogalerie

V této sekci jsou zobrazovány různé statistické informace a data, například informace o tom, z jaké doby jsou uložené fotografie ve fotogalerii.

Zde jsou zobrazeny zážitky, ke kterým je tato fotogalerie připojena. Tyto zážitky s fotogalerií nějak souvisí a připojit fotogalerii k zážitku může vlastník zážitku nebo vlastník fotogalerie. Fotogalerie může být připojena k libovolnému počtu zážitků.
uživatelský profil - uživatelovy zážitky

1. Název zážitku

Název zážitku je buď v modré nebo zelené barvě. Modrá signalizuje zážitky, které již proběhly, a zelená znázorňuje ještě neuskutečněné zážitky. Zážitky které ještě neproběhly, slouží jako plánovač akcí (zážitků).

2. Fotografie

Titulní fotografie zážitku zvolená uživatelem. Pokud není zvolena žádná titulní fotografie, je zobrazována výchozí fotografie (otazník). Existuje ještě jedna speciální fotografie (křížek), která symbolizuje, že zážitek byl zablokován správcem serveru kvůli nevhodnému obsahu a bude odblokován, až bude závadný obsah odstraněn.

3. Ikonky

Vrchní ze tří ikonek určuje, do jaké kategorie spadá zážitek.
Prostřední ikonka zobrazuje, jestli je potřeba autorizace vlastníka zážitku, abychom se stali jeho účastníky.
Poslední signalizuje, že je zážitek privátní.
Více o autorizaci je v kapitole „Pozvánky, žádosti a účastníci“.

4. Popis

V této sekci jsou zobrazovány různé statistické informace a data, například informace o tom od kdy – do kdy zážitek probíhal. Zde je popis zážitku tak, jak ho zadal vlastník.

5. Vlastník

Zobrazuje, kdo zážitek založil a je jeho vlastníkem.

6. Hodnocení

Zde je zobrazeno, jak zážitek hodnotí uživatelé. U zážitků, které jsou v budoucnu (plánované), hodnocení není. Nejlepší hodnocení je 5 a nejhorší 1.

7. Připojení k zážitku

Pomocí těchto tlačítek může vlastník fotogalerie nebo zážitku odsouhlasit či zamítnout propojení fotogalerie se zážitkem.
Tlačítka se zobrazují pouze příhlášenému vlastníkovi zážitku či fotogalerie, jehož někdo žádá o potvrzení propojení fotogalerie se zážitkem.

8. Stáhnout žádost

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku nebo fotogalerie stáhnout (zrušit) žádost o propojení fotogalerie se zážitkem.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému vlastníkovi zážitku či fotogalerie, který žádá o propojení fotogalerie se zážitkem.

9. Odpojení zážitku

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku nebo fotogalerie odpojit fotogalerii od zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému vlastníkovi zážitku či fotogalerie.

Fotogalerie obsahuje fotografie přidané k zážitku.
zážitek - fotogalerie

1. Přehrát

Tímto tlačítkem se spustí přehrávání fotografií v novém okně (tzv. slideshow).

2. Stáhnout fotky

Pomocí tohoto tlačítka je možné stáhnout kompletní fotogalerii, která patří k zážitku, na pevný disk.

3. Přidat fotky

Tímto tlačítkem může vlastník fotogalerie nahrát nové fotografie do fotogalerie.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem fotogalerie.

4. Upravit fotky

Pomocí tohoto tlačítka je možné editovat fotografie (mazat, otáčet, zamykat, měnit komentáře).
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem fotogalerie.

5. Vymazat fotky

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník fotogalerie vymazat veškeré fotografie z fotogalerie.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem fotogalerie.

6. Fotografie

Fotografie z fotogalerie, při kliknutí na ni dojde k jejímu zvětšení.

7. Privátní fotogalerie

Ikonka zámečku označuje, že fotografie je privátní. V takovém případě fotografii vidí pouze vlastník fotogalerie a všichni účastníci zážitků, ke kterým je fotogalerie připojena.