UŽIVATELSKÝ PROFIL

Co to je?

Uživatelský profil je místo, kde všechno začíná. Každý uživatel má svůj uživatelský profil, který slouží k jeho prezentaci a jako jeho ovládací centrum.
uživatelský profil - uživatelské údaje

1. Přezdívka uživatele

Zobrazuje uživatelovu přezdívku. Barva určuje pohlaví uživatele. Modrá je pro muže a fialová pro ženy.

2. Portrét uživatele

Uživatelův portrét, každý uživatel si může v profilu zveřejnit fotografii. Pokud tak neučiní, bude mu automaticky přidělena zástupná ilustrativní fotografie podle pohlaví.

3. Do přátel

Přes toto tlačítko si přihlášený uživatel může přidat zobrazeného uživatele mezi své přátele.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v profilu uživatelů, které ještě nemá mezi přáteli.

4. Poslat vzkaz

Přes toto tlačítko může příhlášený uživatel poslat vzkaz zobrazenému uživateli.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v profilech ostatních uživatelů.

5. Nový portrét

Přes toto tlačítko si přihlášený uživatel může nahrát nový portrét.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

6. Smazat portrét

Přes toto tlačítko si přihlášený uživatel může smazat svůj stávající portrét.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

7. Změnit heslo

Tlačítko umožňuje změnu přihlašovacího hesla.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

8. Upravit

Tlačítko umožňuje změnu uživatelských údajů.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

9. Smazat

Tlačítko umožňuje smazání uživatelského profilu. Po jeho stisknutí má uživatel na výběr ze dvou možností. První možností je uživatelský účet úplně smazat, spolu se vším, co na Žiju.cz vložil. Druhou možností je nechat si svůj účet pouze zablokovat, tím všechno na serveru zůstane, pouze se nikdo nedostane do jeho uživatelského profilu a na dané uživatelské jméno již není možnost se přihlásit.
Pokud si uživatel vybere možnost smazání celého profilu, pak je profil nejprve zablokován a až po uplynutí sedmi dnů je smazán.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

10. Uživatelské údaje

V této tabulce jsou obsaženy uživatelské údaje, které uživatel zadal při registraci nebo později upravil, tyto údaje jsou plně volitelné a uživatel je nemusí zadávat. Dále jsou zde také údaje informující o jeho aktivitě na serveru Žiju.cz.
Pokud bylo vyplněno příjmení, tak je všem uživatelům zobrazováno pouze první písmeno z tohoto příjmení, pouze uživatelům, které má uživatel v přátelích, je zobrazováno příjmení v plném znění. Pokud jméno či příjmení nejsou vyplněny, pak je symbolizováno třemi otazníky „???“.
Věk je zobrazován pouze pokud uživatel vyplnil alespoň rok narození. Věk je zobrazen všem uživatelům pokud uživatel zvolil možnost zobrazovat věk, v opačném případě je zobrazován pouze uživatelům, které má uživatel mezi přáteli. Pokud není věk vyplněn, nebo uživatel nemá právo ho vidět, pak je opět symbolizován třemi otazníky „???“.

11. Kontakty

Oddíl obsahující všechny uživatelovy kontakty, které zadal. U každého kontaktu si uživatel může zvolit, zda bude veřejný či nikoliv. Pokud zvolí veřejný, pak ho uvidí každý. V opačném případě pouze uživatelé, kteří jsou mezi jeho přáteli.

12. Přidat kontakt

Přes toto tlačítko se uživatel dostane k formuláři pro přidání nového kontaktu.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

13. Modifikace kontaktu

Přes tato dvě tlačítka může uživatel konkrétní kontakt upravit nebo smazat.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

14. Uživatelův popis

Na tomto místě je zobrazen popis, který uživatel zadal při registraci nebo později pří úpravě. Popis slouží k reprezentaci vlastníka profilu.

Zde jsou zobrazeny zážitky, kterých se uživatel účastnil. Výjimku mohou tvořit zážitky, které jsou označené jako privátní, pokud vlastník profilu zakázal jejich zobrazování.
uživatelský profil - uživatelovy zážitky

1. Název zážitku

Název zážitku je buď v modré nebo zelené barvě. Modrá signalizuje zážitky, které již proběhly, a zelená znázorňuje ještě neuskutečněné zážitky. Zážitky které ještě neproběhly, slouží jako plánovač akcí (zážitků).

2. Fotografie

Titulní fotografie zážitku zvolená uživatelem. Pokud není zvolena žádná titulní fotografie, je zobrazována výchozí fotografie (otazník). Existuje ještě jedna speciální fotografie (křížek), která symbolizuje, že zážitek byl zablokován správcem serveru kvůli nevhodnému obsahu a bude odblokován, až bude závadný obsah odstraněn.

3. Ikonky

Vrchní ze tří ikonek určuje, do jaké kategorie spadá zážitek.
Prostřední ikonka zobrazuje, jestli je potřeba autorizace vlastníka zážitku, abychom se stali jeho účastníky.
Poslední signalizuje, že je zážitek privátní.
Více o autorizaci je v kapitole „Pozvánky, žádosti a účastníci“.

4. Popis

V této sekci jsou zobrazovány různé statistické informace a data, například informace o tom od kdy – do kdy zážitek probíhal. Zde je popis zážitku tak, jak ho zadal vlastník.

5. Vlastník

Zobrazuje, kdo zážitek založil a je jeho vlastníkem.

6. Hodnocení

Zde je zobrazeno, jak zážitek hodnotí uživatelé. U zážitků, které jsou v budoucnu (plánované), hodnocení není. Nejlepší hodnocení je 5 a nejhorší 1.

7. Smazat zážitek

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku smazat zážitek.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku, v jeho profilu.

8. Ukončit účast

Pomocí tohoto tlačítka ukončí účastník účast na zážitku. Zážitek se odstraní účastníkovi z uživatelského profilu.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je účastníkem zážitku, v jeho profilu.

9. Účastnit se

Tímto tlačítkem může uživatel podat žádost o to stát se účastníkem zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který se daného zážitku ještě neúčastní.

Zde jsou zobrazeny fotogalerie, které uživatel vytvořil. Výjimku mohou tvořit fotogalerie, které jsou označené jako privátní, pokud vlastník profilu zakázal jejich zobrazování.
uživatelský profil - uživatelovy fotogalerie

1. Název fotogalerie

Názvy fotogalerií jsou vždy oranžovou barvou.

2. Ikonky

Vrchní ze tří ikonek určuje, do jaké kategorie fotogalerie spadá.
Prostřední ikonka zobrazuje, jestli je potřeba autorizace vlastníka fotogalerie, pokud chceme fotogalerii připojit k nějakému zážitku.
Poslední signalizuje, že je fotogalerie privátní.

3. Popis

V této sekci jsou zobrazovány různé statistické informace a data, například informace o tom, z jaké doby jsou uložené fotografie ve fotogalerii.

4. Vlastník

Zobrazuje, kdo fotogalerii založil a je jejím vlastníkem.

5. Počet fotografií

Zobrazuje počet uložených fotografií ve fotogalerii.

6. Náhledy fotografií

Náhledy některých fotografií z fotogalerie.

7. Privátní fotografie

Ikonka zámečku označuje, že fotografie je privátní. V takovém případě fotografii vidí pouze vlastník fotogalerie a všichni účastníci zážitků, ke kterým je fotogalerie připojena.

8. Smazat fotogalerii

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník fotogalerie smazat fotogalerii.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli v jeho profilu.

Zde se zobrazují uživatelovi přátelé a ti, kteří mají uživatele mezi přáteli.
uživatelský profil - uživatelovi přátelé

1. Přezdívka kamaráda/ky

Zobrazuje uživatelovu přezdívku. Barva určuje pohlaví uživatele. Modrá je pro muže a fialová pro ženy.

2. Portrét

Uživatelův portrét, každý uživatel si může v profilu zveřejnit fotografii. Pokud tak neučiní, bude mu automaticky přidělena zástupná ilustrativní fotografie podle pohlaví.

3. Komentář k přátelství

Komentář k danému přátelství o max. délce 100 znaků.

4. Poslat vzkaz

Přes toto tlačítko může příhlášený uživatel poslat vzkaz zobrazenému uživateli.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je účastníkem zážitku, v jeho profilu.

5. Upravit

Přes toto tlačítko může uživatel editovat dané přátelství.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli u všech jeho přátelství.

6. Odebrat

Přes toto tlačítko může uživatel dané přátelství odebrat (ukončit).
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli u všech jeho přátelství.