ZÁŽITEK

Co to je?

Zážitek je stránka, která představuje určitý zážitek, co jsi prožil. Obsahuje informace, které si přeješ k zážitku zapamatovat (fotogalerie, popis, účastníky, ...) a ovladací prvky, kterými můžeš vše nastavit.
zážitek - údaje o zážitku

1. Název zážitku

Název zážitku je buď v modré nebo zelené barvě. Modrá signalizuje zážitky, které již proběhly, a zelená znázorňuje ještě neuskutečněné zážitky. Zážitky které ještě neproběhly, slouží jako plánovač akcí (zážitků).

2. Titulní fotografie

Titulní fotografie zážitku zvolená uživatelem. Pokud není zvolena žádná titulní fotografie, je zobrazována výchozí fotografie (otazník). Existuje ještě jedna speciální fotografie (křížek), která symbolizuje, že zážitek byl zablokován správcem serveru kvůli nevhodnému obsahu a bude odblokován, až bude závadný obsah odstraněn.

3. Nové foto

Tlačítko umožňující nahrání nové titulní fotografie.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

4. Smazat foto

Tlačítko pro smazání aktuální titulní fotografie zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

5. Upravit

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku upravit informace o zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

6. Smazat

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku smazat zážitek.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

7. Hodnocení

Zde je zobrazeno, jak zážitek hodnotí uživatelé. U zážitků, které jsou v budoucnu (plánované), hodnocení není. Nejlepší hodnocení je 5 a nejhorší 1.

8. Ikonky

Vrchní ze tří ikonek určuje, do jaké kategorie spadá zážitek.
Prostřední ikonka zobrazuje, jestli je potřeba autorizace vlastníka zážitku, abychom se stali jeho účastníky.
Poslední signalizuje, že je zážitek privátní.
Více o autorizaci je v kapitole „Pozvánky, žádosti a účastníci“.

9. Údaje zážitku

V této sekci jsou zobrazovány různé statistické informace a data, například informace o tom od kdy – do kdy zážitek probíhal.

10. Hodnotit

Zde mohou uživatelé hodnotit, jak se jim zážitek líbil. Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé, a to každý zážitek pouze jednou. Zážitky, které jsou v budoucnosti (plánované), nemohou být hodnoceny.

11. Popis

Zde je popis zážitku tak, jak ho zadal vlastník.

Tato část zobrazuje, kdo všechno je účastníkem zážitku, a vlastníkovi zážitku umožňuje spravování účastníků zážitku. Více o účastech a práci s nimi je v kapitole „Pozvánky, žádosti a účastníci“.
zážitek - účastníci

1. Pozvat účastníka

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku pozvat do zážitku další účastníky.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

2. Účastnit se

Tímto tlačítkem může uživatel podat žádost o to stát se účastníkem zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který se daného zážitku ještě neúčastní.

3. Přijmout pozvánku

Tímto tlačítkem může uživatel přijmou pozvánku a stát se účastníkem zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který obdržel pozvánku k danému zážitku.

4. Odmítnout pozvánku

Tímto tlačítkem může uživatel odmítnout pozvánku a nestát se tak účastníkem zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který obdržel pozvánku k danému zážitku.

5. Stáhnout žádost

Tímto tlačítkem může uživatel stáhnout svoji žádost o to stát se účastníkem zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který podal žádost účastnit se zážitku.

6. Ukončit účast

Pomocí tohoto tlačítka ukončí účastník účast na zážitku. Zážitek se odstraní účastníkovi z uživatelského profilu.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je účastníkem zážitku.

7. Účastník

Každý tento blok reprezentuje jednoho účastníka (uživatele). Mezi účastníky zážitku se vždy zobrazují všichni účastníci zážitku. Pokud je přihlášený uživatel vlastníkem zážitku, pak se navíc zobrazují uživatelé, kteří žádají o účast na zážitku, a uživatelé, kterým vlastník poslal pozvánku na účast na zážitku.

8. Přezdívka účastníka

Zobrazuje uživatelovu přezdívku. Barva určuje pohlaví uživatele. Modrá je pro muže a fialová pro ženy.

9. Portrét

Uživatelův portrét, každý uživatel si může v profilu zveřejnit fotografii. Pokud tak neučiní, bude mu automaticky přidělena zástupná ilustrativní fotografie podle pohlaví.

10. Ikonky

Ikonky symbolizují, kdo je vlastníkem zážitku, kdo k zážitku připojil fotogalerii, a případně zda je uživatel moderátorem nebo správcem serveru.

11. Vyloučit

Vlastník zážitku může pomocí tohoto tlačítka vyloučit (vyhodit) uživatele (účastníka) ze zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

12. Stáhnout

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku stáhnout již zaslanou (ale ještě nepotvrzenou) pozvánku k účasti na zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému vlastníkovi zážitku u uživatele, kterému zaslal pozvánku.

13. Přijmout

Vlastník zážitku může pomocí této dvojice tlačítek přijmout nebo odmítnout uživatelovu žádost o účast na zážitku.
Tlačítka se zobrazují pouze přihlášenému vlastníkovi zážitku u uživatele, který žádá o účast na zážitku.

14. Čekáš na schválení

Tento text signalizuje, že uživatel podal žádost účastnit se zážitku a čeká než ji vlastník zážitku přijme nebo odmítne. Svoji žádost může sám zrušit, a to tlačítkem „stáhnout žádost“.

15. Obdržel jsi pozvánku

Tento text signalizuje, že uživatel obdržel pozvánku účastnit se zážitku. Tuto pozvánku může přijmout nebo odmítnout pomocí dvojice tlačítek „přijmout pozvánku“ a „odmítnout pozvánku“. Pokud ji přijme, pak se uživatel stane účastníkem zážitku.

16. E-mailová pozvánka

Zde se jedná o e-mailovou pozvánku na zážitek. E-mailová pozvánka se používá k pozvání účastníků, kteří nejsou na Žiju.cz zaregistrováni. Více o e-mailových pozvánkách je v sekcí "Pozvánky, žádosti a účastníci".

17. Pozvat přes e-mail

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku poslat e-mailovou pozvánku na zážitek.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

Zde jsou zobrazeny fotogalerie, které jsou připojené k zážitku. Připojené fotogalerie se zážitkem nějak souvisí a mohou je připojovat účastnící zážitku se svolením vlastníka zážitku.
připojené fotogalerie

1. Název fotogalerie

Názvy fotogalerií jsou vždy oranžovou barvou.

2. Ikonky

Vrchní ze tří ikonek určuje, do jaké kategorie fotogalerie spadá.
Prostřední ikonka zobrazuje, jestli je potřeba autorizace vlastníka fotogalerie, pokud chceme fotogalerii připojit k nějakému zážitku.
Poslední signalizuje, že je fotogalerie privátní.

3. Popis

V této sekci jsou zobrazovány různé statistické informace a data, například informace o tom, z jaké doby jsou uložené fotografie ve fotogalerii.

4. Vlastník

Zobrazuje, kdo fotogalerii založil a je jejím vlastníkem.

5. Počet fotografií

Zobrazuje počet uložených fotografií ve fotogalerii.

6. Náhledy fotografií

Náhledy některých fotografií z fotogalerie.

7. Privátní fotografie

Ikonka zámečku označuje, že fotografie je privátní. V takovém případě fotografii vidí pouze vlastník fotogalerie a všichni účastníci zážitků, ke kterým je fotogalerie připojena.

8. Odpojení fotogalerie

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku nebo fotogalerie odpojit fotogalerii od zážitku.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému vlastníkovi zážitku či fotogalerie.

9. Připojení fotogalerie

Pomocí těchto tlačítek může vlastník fotogalerie nebo zážitku odsouhlasit či zamítnout propojení fotogalerie se zážitkem.
Tlačítka se zobrazují pouze příhlášenému vlastníkovi zážitku či fotogalerie, jehož někdo žádá o potvrzení propojení fotogalerie se zážitkem.

10. Stáhnout žádost

Pomocí tohoto tlačítka může vlastník zážitku nebo fotogalerie stáhnout (zrušit) žádost o propojení fotogalerie se zážitkem.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému vlastníkovi zážitku či fotogalerie, který žádá o propojení fotogalerie se zážitkem.

Příspěvky jsou takové komentáře k zážitku, které slouží hlavně k tomu, aby si účastníci zážitku doplnili co nejvíce vzpomínek k zážitku nebo ho slovně hodnotili. Přispívat mohou pouze přihlášení účastnící zážitku. Počet příspěvků není limitován.
zážitek - příspěvek

1. Přidat příspěvek

Pomocí tohoto tlačítka může účastník zážitku přidat k zážitku příspěvek.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je účastníkem zážitku.

2. Přezdívka uživatele

Zobrazuje uživatelovu přezdívku. Barva určuje pohlaví uživatele. Modrá je pro muže a fialová pro ženy.

3. Portrét

Uživatelův portrét, každý uživatel si může v profilu zveřejnit fotografii. Pokud tak neučiní, bude mu automaticky přidělena zástupná ilustrativní fotografie podle pohlaví.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který je vlastníkem zážitku.

4. Datum

Datum, kdy byl příspěvek přidán. Pokud byl příspěvek někdy upravován, datum úpravy se zde dodatečně zobrazí.

5. Upravit

Pomocí tohoto tlačítka může uživatel upravit svůj příspěvek.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který příspěvek napsal.

6. Smazat

Pomocí tohoto tlačítka může uživatel smazat svůj příspěvek.
Tlačítko se zobrazuje pouze přihlášenému uživateli, který příspěvek napsal.

7. Příspěvek

Text příspěvku, který uživatel napsal.